Testa din DNS server och upptäck fel.

Alternativ - kontrollera domän med

Testa din DNS server och upptäck fel.

Ange ditt domännamn

Namnservrar (max 30 st)

Digests

Alternativ - kontrollera domän med

Vad är ett odelegerat domäntest?

Ett odelegerat domäntest är ett test som genomförs på en domän som kan (men inte måste) vara fullständigt publicerad i DNS.

Detta kan vara mycket användbart om du tänker flytta din domän från en registrar till en annan. Låt oss ta som exempel att din domän example.se ska flyttas från namnservern ’ns.nic.se’ till namnservern ’ns.iis.se’.

I detta fall skulle du kunna köra ett odelegerat domäntest på domänen (example.se) med den namnservern du ska flytta till (ns.iis.se) INNAN du genomför själva flytten.

När testet visar grönt så kan du vara tämligen säker på att den nya hemvisten för din domän åtminstone vet att den ska svara på frågor om din domän. Det kan emellertid fortfarande finnas fel i zoninformationen som detta test inte känner till.

facebook.com

Innehåller varningar!

2021-12-30 07:27:15

  • Testad med: IPv4 och IPv6

Länk till detta resultat är:
zonemaster.iis.se/?resultid=7a9e9777cc3a0978  |  Kopiera

Zonemaster lights
SYSTEM
Använder version v4.3.0 av Zonemasters testmotor.   OK
BASIC
Moderdomänen 'com' till den testade domänen har identifierats.   OK
Namnserver a.ns.facebook.com/129.134.30.12 gav dessa servrar som 'glue': a.ns.facebook.com., b.ns.facebook.com., c.ns.facebook.com., d.ns.facebook.com..   OK
Namnserver a.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35 gav dessa servrar som 'glue': a.ns.facebook.com., b.ns.facebook.com., c.ns.facebook.com., d.ns.facebook.com..   OK
Namnserver b.ns.facebook.com/129.134.31.12 gav dessa servrar som 'glue': a.ns.facebook.com., b.ns.facebook.com., c.ns.facebook.com., d.ns.facebook.com..   OK
Namnserver b.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35 gav dessa servrar som 'glue': a.ns.facebook.com., b.ns.facebook.com., c.ns.facebook.com., d.ns.facebook.com..   OK
Namnserver c.ns.facebook.com/185.89.218.12 gav dessa servrar som 'glue': a.ns.facebook.com., b.ns.facebook.com., c.ns.facebook.com., d.ns.facebook.com..   OK
Namnserver c.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35 gav dessa servrar som 'glue': a.ns.facebook.com., b.ns.facebook.com., c.ns.facebook.com., d.ns.facebook.com..   OK
Namnserver d.ns.facebook.com/185.89.219.12 gav dessa servrar som 'glue': a.ns.facebook.com., b.ns.facebook.com., c.ns.facebook.com., d.ns.facebook.com..   OK
Namnserver d.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35 gav dessa servrar som 'glue': a.ns.facebook.com., b.ns.facebook.com., c.ns.facebook.com., d.ns.facebook.com..   OK
En fungerande namnserver hittades. Skickade ingen fråga om 'A' för 'www.facebook.com' (behövdes inte).   OK
ADDRESS
Alla namnserveradresser finns i den publikt routningsbara addressrymden.   OK
Bakåtuppslagning (PTR) finns för varje namnserveradress.   OK
Varje bakåtuppslagning (PTR) stämmer med motsvarande namnservernamn.   OK
CONNECTIVITY
IPv4-adresserna för alla auktoritativa namnservrar tillhör samma AS (32934).   Varning!
IPv6-adresserna för alla auktoritativa namnservrar tillhör samma AS (32934).   Varning!
CONSISTENCY
SOA-serienumret 1905589056 hittades på följande uppsättning namnservrar: a.ns.facebook.com/129.134.30.12; a.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35; b.ns.facebook.com/129.134.31.12; b.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35; c.ns.facebook.com/185.89.218.12; c.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35; d.ns.facebook.com/185.89.219.12; d.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35.   OK
Exakt ett SOA-serienummer hittades: (1905589056).   OK
Exakt en 'SOA RNAME' hittades: (dns.facebook.com.).   OK
Exakt en uppsättning SOA-tidsparametrar hittades: (REFRESH=14400, RETRY=1800, EXPIRE=604800, MINIMUM=300).   OK
Exakt en uppsättning namnservrar hittades: (a.ns.facebook.com.; b.ns.facebook.com.; c.ns.facebook.com.; d.ns.facebook.com.).   OK
Glue-poster stämmer överens mellan delegering och auktoritativ data.   OK
Exakt en 'SOA MNAME' hittades: (a.ns.facebook.com.).   OK
DELEGATION
Det finns tillräckligt många namnservrar i delegeringen (a.ns.facebook.com; b.ns.facebook.com; c.ns.facebook.com; d.ns.facebook.com). Antal: 4. Minsta tillåtna antal är 2.   OK
Dotterzonen har tillräckligt många namnservrar (a.ns.facebook.com; b.ns.facebook.com; c.ns.facebook.com; d.ns.facebook.com). Antal: 4. Minsta tillåtna antal är 2.   OK
Det finns tillräckligt många namnservrar (NS-poster) i dotterzonen med IPv4-adress. Antal: 4. Adresser: 129.134.30.12; 129.134.31.12; 185.89.218.12; 185.89.219.12. Namnservrar med IPv4-adress: a.ns.facebook.com; b.ns.facebook.com; c.ns.facebook.com; d.ns.facebook.com. Minsta tillåtna antal är 2.   OK
Det finns tillräckligt många namnservrar (NS-poster) i dotterzonen med IPv6-adress. Antal: 4. Adresser: 2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35; 2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35; 2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35; 2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35. Namnservrar med IPv6-adress: a.ns.facebook.com; b.ns.facebook.com; c.ns.facebook.com; d.ns.facebook.com. Minsta tillåtna antal är 2.   OK
Det finns tillräckligt många namnservrar (NS-poster) i delegeringen med IPv4-adress. Antal: 4. Adresser: 129.134.30.12; 129.134.31.12; 185.89.218.12; 185.89.219.12. Namnservrar med IPv4-adress: a.ns.facebook.com; b.ns.facebook.com; c.ns.facebook.com; d.ns.facebook.com. Minsta tillåtna antal är 2.   OK
Det finns tillräckligt många namnservrar (NS-poster) i delegeringen med IPv6-adress. Antal: 4. Adresser: 2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35; 2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35; 2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35; 2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35. Namnservrar med IPv6-adress: a.ns.facebook.com; b.ns.facebook.com; c.ns.facebook.com; d.ns.facebook.com. Minsta tillåtna antal är 2.   OK
Varje namnserver i delegeringen har unik IP-adress som inte delas med andra namnservrar.   OK
Varje namnserver i dotterzonen har unik IP-adress som inte delas med andra namnservrar.   OK
Varje namnserver har unika IP-adress som inte delas med andra namnservrar.   OK
Minsta möjliga giltiga hänvisningspaket är 382 byte. 512 byte är den övre gränsen.   OK
Följande namnservrar har bekräftats vara auktoritativa : a.ns.facebook.com; b.ns.facebook.com; c.ns.facebook.com; d.ns.facebook.com.   OK
Inget namnservernamn har en CNAME-post.   OK
Alla namnservrar har en SOA-post.   OK
Alla namnservrar (NS-poster) finns både i delegeringen (moderzon) och i dotterzonen.   OK
DNSSEC
Zonen har varken DS- eller DNSKEY-poster.   OK
Zonen är inte signerad med DNSSEC.   OK
NAMESERVER
Namnserver c.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35 är ingen rekursiv resolver.   OK
Namnserver b.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35 är ingen rekursiv resolver.   OK
Namnserver d.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35 är ingen rekursiv resolver.   OK
Namnserver d.ns.facebook.com/185.89.219.12 är ingen rekursiv resolver.   OK
Namnserver a.ns.facebook.com/129.134.30.12 är ingen rekursiv resolver.   OK
Namnserver a.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35 är ingen rekursiv resolver.   OK
Namnserver b.ns.facebook.com/129.134.31.12 är ingen rekursiv resolver.   OK
Namnserver c.ns.facebook.com/185.89.218.12 är ingen rekursiv resolver.   OK
Följande namnservrar stöder EDNS0: a.ns.facebook.com/129.134.30.12; c.ns.facebook.com/185.89.218.12; b.ns.facebook.com/129.134.31.12; a.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35; c.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35; b.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35; d.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35; d.ns.facebook.com/185.89.219.12.   OK
AXFR är inte tillgänglig från namnserver a.ns.facebook.com/129.134.30.12.   OK
AXFR är inte tillgänglig från namnserver a.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35.   OK
AXFR är inte tillgänglig från namnserver b.ns.facebook.com/129.134.31.12.   OK
AXFR är inte tillgänglig från namnserver b.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35.   OK
AXFR är inte tillgänglig från namnserver c.ns.facebook.com/185.89.218.12.   OK
AXFR är inte tillgänglig från namnserver c.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35.   OK
AXFR är inte tillgänglig från namnserver d.ns.facebook.com/185.89.219.12.   OK
AXFR är inte tillgänglig från namnserver d.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35.   OK
Alla namnservrar skickade svar från samma IP-adress som frågan ställdes till.   OK
Följande namnservrar svarade problemfritt på AAAA-frågor : c.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35; b.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35; d.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35; d.ns.facebook.com/185.89.219.12; a.ns.facebook.com/129.134.30.12; a.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35; c.ns.facebook.com/185.89.218.12; b.ns.facebook.com/129.134.31.12.   OK
Alla namnservrar kunde slås upp till minst en IP-adress.   OK
Ingen av följande nameserverar skickar hänvisning till rotzonen: a.ns.facebook.com; b.ns.facebook.com; c.ns.facebook.com; d.ns.facebook.com.   OK
Namnserver a.ns.facebook.com/129.134.30.12 bevarade versaler och gemener från frågan (WWw.FaCeBOok.coM).   OK
Namnserver a.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fc:c:face:b00c:0:35 bevarade versaler och gemener från frågan (WWw.FaCeBOok.coM).   OK
Namnserver b.ns.facebook.com/129.134.31.12 bevarade versaler och gemener från frågan (WWw.FaCeBOok.coM).   OK
Namnserver b.ns.facebook.com/2a03:2880:f0fd:c:face:b00c:0:35 bevarade versaler och gemener från frågan (WWw.FaCeBOok.coM).   OK
Namnserver c.ns.facebook.com/185.89.218.12 bevarade versaler och gemener från frågan (WWw.FaCeBOok.coM).   OK
Namnserver c.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fc:c:face:b00c:0:35 bevarade versaler och gemener från frågan (WWw.FaCeBOok.coM).   OK
Namnserver d.ns.facebook.com/185.89.219.12 bevarade versaler och gemener från frågan (WWw.FaCeBOok.coM).   OK
Namnserver d.ns.facebook.com/2a03:2880:f1fd:c:face:b00c:0:35 bevarade versaler och gemener från frågan (WWw.FaCeBOok.coM).   OK
Alla servrar svarar konsekvent när förfrågade om 'www.facebook.com' med olika skiftlägen och posttypen 'SOA'.   OK
SYNTAX
Endast tillåtna tecken i namnet 'facebook.com'.   OK
Domännamnet 'facebook.com' har ingen domändel som börjar eller slutar med ett bindestreck.   OK
Domändelarna i domännamnet 'facebook.com' har antingen inte bindestreck i position 3 och 4 eller har IDN-prefixet 'xn--'.   OK
Namnservernamnet 'a.ns.facebook.com' är giltigt.   OK
Namnservernamnet 'b.ns.facebook.com' är giltigt.   OK
Namnservernamnet 'c.ns.facebook.com' är giltigt.   OK
Namnservernamnet 'd.ns.facebook.com' är giltigt.   OK
Inga felanvända @-tecken hittades i SOA RNAME (dns.facebook.com.).   OK
Adressen i SOA RNAME (dns@facebook.com) är giltig enligt RFC822.   OK
SOA MNAME 'a.ns.facebook.com' har tillåtet format.   OK
MX-namnet 'smtpin.vvv.facebook.com' är giltigt.   OK
ZONE
Nameservern i SOA MNAME (a.ns.facebook.com) är auktoritativ för zonen 'facebook.com'.   OK
SOA-postens 'refresh'-värde (14400) är högre än det lägsta rekommenderade värdet (14400).   OK
'refresh'-värdet i SOA-posten (14400) är högre än SOA-postens 'retry'-värde (1800).   OK
SOA-postens 'retry'-värde (1800) är lägre än rekommenderat (3600).   OK
Värdet för SOA 'expire' (604800) är lika med eller högre än det minsta rekommenderade värdet (604800) och inte lägre än värdet på 'refresh' (14400).   OK
Värdet för SOA 'minimum' (300) ligger inom det rekommenderade spannet (300 - 86400).   OK
SOA MNAME 'a.ns.facebook.com' har ingen CNAME-post.   OK
SOA MNAME 'a.ns.facebook.com' har ingen CNAME-post.   OK
Det finns ett MX RRset med mailservernamn (smtpin.vvv.facebook.com) för domänen.   OK
Alla namnservrar för zonen rapporterade samma SOA-post.   OK
Testet skapades Övergripande resultat
2022-06-27 18:59:36   Innehåller varningar!
2022-06-14 22:27:06   Innehåller varningar!
2022-05-06 16:45:14   Innehåller varningar!
2022-03-15 05:30:40   Innehåller varningar!
2022-03-12 19:48:10   Innehåller varningar!
2022-03-12 04:22:22   Innehåller varningar!
2022-02-04 08:05:51   Innehåller varningar!
2021-12-30 07:27:15 ( This is current test.)   Innehåller varningar!
2021-12-05 06:58:23   Innehåller varningar!
2021-11-24 16:34:55   Innehåller varningar!
2021-10-08 09:36:07   Innehåller varningar!
2021-10-08 04:44:42   Innehåller varningar!
2021-10-08 04:42:53   Innehåller varningar!
2021-10-07 10:28:57   Innehåller varningar!
2021-10-07 04:01:59   Innehåller varningar!
2021-10-06 07:57:40   Innehåller varningar!
2021-10-05 13:44:16   Innehåller varningar!
2021-10-05 07:42:11   Innehåller varningar!
2021-10-05 07:26:51   Innehåller varningar!
2021-10-05 07:14:47   Innehåller varningar!
2021-10-05 06:22:36   Innehåller varningar!
2021-10-05 06:04:49   Innehåller varningar!
2021-10-05 05:43:25   Innehåller varningar!
2021-10-05 05:27:58   Innehåller varningar!
2021-10-05 04:54:24   Innehåller varningar!
2021-10-05 02:06:14   Innehåller varningar!
2021-10-04 22:02:18   Innehåller varningar!
2021-10-04 21:44:11   Innehåller varningar!
2021-10-04 21:08:25   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 20:53:54   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 20:27:02   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 20:15:54   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 19:47:41   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 19:34:33   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 19:07:49   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 18:55:57   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 18:41:15   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 18:37:00   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 18:21:43   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 18:08:49   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 18:06:24   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 17:46:30   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 17:35:25   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 17:16:58   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 17:02:43   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 16:50:12   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 16:34:55   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 16:20:12   Innehåller kritiska fel!
2021-10-04 16:03:28   Innehåller kritiska fel!
2021-09-03 02:37:09   Innehåller varningar!

Om Zonemaster

Ge din domän en komplett hälsoundersökning! Zonemaster hjälper dig att kontrollera hur din webbplats mår. På köpet får du dessutom en bättre förståelse för hur domämnamnssystemet DNS fungerar.

När en domän (även kallad zon) skickas till Zonemaster, undersöker programmet domänens hälsotillstånd från början till slut. Det görs genom att Zonemaster går igenom DNS från roten (.) till TLD:n (toppdomänen, till exempel .se) och slutligen de DNS-servrar som innehåller information om den specificerade domänen (till exempel iis.se).

Zonemaster passar även på att utföra en hel del andra tester, exempelvis kontroll av DNSSEC-signaturer, att olika värdar går att komma åt och att IP-adresser är giltiga. Allt för att kontrollera att din domän mår så bra som möjligt.

Om domain name system, DNS

De flesta som använder internet har aldrig ens reflekterat över vad som egentligen händer när man har skrivit in en adress i sin webbläsare och tryckt ned enter-tangenten.

Något förenklat är domännamnssystemet (DNS) en databas som översätter domännamn till IP-adresser, på samma sätt som en telefonkatalog översätter namn till telefonnummer.

En IP-adress är en unik nummerserie som identifierar varje dator som är exponerad mot internet. Det kan liknas vid hur varje telefon har ett eget telefonnummer i telenätet.

Långa nummerserier fungerar fint för datorer, men för oss människor är de svåra att memorera. Därför har man utvecklat DNS – ett extra system för oss när vi vill nå fram till en webbserver med en viss sajt på eller en e-postserver som vi vill skicka e-postmeddelanden till.

Zonemaster all lights